Інформація про управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15 каб. 6Логотипnew
Телефон:
39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook: facebook.com/bc.economy
Начальник управління – Орел Юлія Миколаївна
Заступник начальника управління – Карпухно Анна Петрівна
Положення про управління

Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради є виконавчим органом Білоцерківської міської ради,структурним підрозділом міської ради без статусу юридичної особи, утворюється рішенням міської ради, підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевогосамоврядування, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств України, Державної регуляторної служби України, Бюджетним кодексом України, розпорядженнями голови обласної державної (військової) адміністрації,розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради,затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314 з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. Положення про управління, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради.

Основні завдання  управління

 • Розробка та аналіз виконання місцевих цільових програм з питань соціально-економічного, цифрового розвитку громади, з питань розвитку підприємництва, сільського господарства, залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в громаді, з питань організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.
 • Розробка стратегії розвитку громади, моніторинг стану виконання пріоритетних цілей, завдань та заходів.
 • Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, щодо розвитку і підтримки підприємництва, залучення інвестицій, міжнародної співпраці, розвитку експортного потенціалу, сільського господарства, регуляторної політики.
 • Звітування та інформування населення про економічний розвиток громади у різних галузях економіки, розповсюдження публічної інформації.
 • Відповідно до статтей 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква підготовка звіту міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету.
 • Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності громади.
 • Впровадження заходів щодо створення сприятливих умов для: розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в громаді, активізації кластерних ініціатив в промисловому секторі економіки, створення сприятливих умов для функціонування індустріальних парків, залучення внутрішніх та закордонних інвестицій, активізації міжнародної співпраці, співпраці з містами-партнерами та міжнародними організаціями, сприяти розвитку агропромислового сектору громади.
 •  Координація та організація роботи по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
 • Здійснення внутрішнього контролю та аудиту у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів.
 • Сприяння використанню наявних та створенню нових інформаційних ресурсів, інтернет-речей, електронних реєстрів та баз даних, програмного забезпечення, інструментів електронної демократії, елементів системи «Розумна громада».
 • Забезпечення підтримки та зростання прозорості та підзвітності Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів.
 •  Взаємодія зі структурними підрозділами міської ради, іншими органами місцевогосамоврядування, органами державної влади, з метою координації дій та надання методичної і практичної допомоги з питань, що належать до компетенції управління.
 • Супровід в роботі Єдиної інформаційної системи управління бюджетом громади.

 Структурні підрозділи управління економічного розвитку:

1. Відділ стратегічного планування та економічного аналізу

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 6
Телефон: 39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу – Карпухно Анна Петрівна;
Головний спеціаліст – Перев'язко Людмила Юріївна;
Головний спеціаліст – Блага Ірина Сергіївна;
Головний спеціаліст – Клименчук Катерина Олександрівна.

2. Відділ розвитку підприємництва і інвестицій

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15  каб. 6
Телефон: 39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу - Шаповал Олена Миколаївна;
Головний спеціаліст - Романчук Вікторія Михайлівна;
Головний спеціаліст – Сердюкова Ольга Василівна;
Головний спеціаліст – Кузьменчук Олена Іванівна.

3. Відділ внутрішнього контролю та аудиту

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 38/12, каб. 17
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Начальник відділу  Доленко Юлія Сергіївна;
Головний спеціаліст  Черкас Ольга Петрівна;
Головний спеціаліст  Аввакумова Світлана Володимирівна;
Головний спеціаліст   Грищенко Алла Миколаївна.

4. Відділ міжнародної співпраці

5. Відділ цифрової трансформації та відкритих даних

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15  каб. 4;
Телефон: 39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу - Колотницький Юрій Юрійович;
Головний спеціаліст - Гринчук Карім Віталійович.

Анонси

Події