Конституція України закріпила право громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Основним об’єктом правового захисту в ній є людина як найвища соціальна цінність, її права і свободи, гарантії їх реалізації.  Гарантування безпечних умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму, усунення шкідливих факторів є однією з головних турбот Української держави. Стаття 3 Конституції передбачає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність  і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Статтею 43 Конституції України гарантовано право на працю, на діяльність громадян, яка пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», зайнятість – незаборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно.

Реалізуючи державну політику в галузі охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» в місті постійно проводиться відповідна робота по створенню належних безпечних і здорових умов праці, які спрямовані на збереження життя, здоров'я та працездатності людини.

Анонси