Співпраця з Німецько-Українським Фондом відшкодування відсоткових ставок по кредитам МСП

Фінансово-кредитна підтримка

суб’єктів малого та середнього підприємництва в місті Біла Церква

в співпраці з Німецько-Українським Фондом

 

Рік тому відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Білоцерківською міською радою та Німецько-Українським фондом в рамках реалізації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва, а в липні цього року підписана Угода про співпрацю між Білою Церквою та Українсько-Німецьким фондом щодо впровадження фінансово-кредитної підтримки МСП міста. За рік, що минув, з метою затвердження прозорого та ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в місті Біла Церква з урахуванням кращого європейського досвіду прийнято рішення міської ради від 28.02.2019 року №3452-67-VII «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Біла Церква» - посилання :https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3452-67-vii_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_finansovo-kredytnu_pidtrymku_sub_yektiv_maloho_ta_serednoho_pidpryiemnytstva_u_misti_bila_tserkva/index.php/49860.zip

В рамках співпраці виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та Німецько-Українського фонду були підписані угоди з банками-партнерами (Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»; Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»; Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК») стосовно реалізації Положення про фінансово-кредитну підтримку малого та середнього підприємництва в місті Біла Церква.

У відповідності до затвердженої Програми розвитку малого і середнього підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Білій Церкві на 2019-2020 роки, в бюджеті міста Біла Церква на 2020 рік буде передбачено фінансування заходів Програми на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва у співпраці з НУФ.

У відповідності до Положення фінансово-кредитна підтримка надається МСП міста Біла Церква у вигляді компенсації 50% процентної ставки за кредитами, наданими банками-партнерами НУФ.

Мета надання фінансово-кредитної підтримки – покращення доступу МСП міста Біла Церква до фінансування інвестиційних проектів за рахунок зниження рівня процентної ставки.

Компенсація процентних ставок надається за кредитами МСП, профінансованими за рахунок коштів програм та проектів НУФ, а також за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ.

ПОЗИЧАЛЬНИКИ

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Біла Церква,  виробничі потужності яких розміщені на території міста Біла Церква та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України, зокрема:

Суб’єкти малого підприємництва –  кількість працівників не перевищує 50 осіб, річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Суб’єкти середнього підприємництва – кількість працівників  становить від 50 до 250 осіб, річний дохід становить від 10 до 50 млн євро.

ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ

 • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
 • модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва;
 • впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на зменшення енергозатрат;
 • впровадження Зелених технологій виробництва.

За винятком поповнення обігових коштів позичальника

 

ВАЛЮТА КРЕДИТУ

 • Гривня

МАКСИМАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ПРОЦЕНТА СТАВКА

Максимальна номінальна відсоткова ставка фінансування для позичальників встановлюється кредитним договором і не повинна перевищувати:

 • у разі надання кредиту в рамках кредитних програм Німецько-Українського фонду, за якими застосовується обмеження відсоткової ставки для кінцевого позичальника, - максимального розміру відсоткових ставок, визначених такими програмами;
 • у разі надання кредиту в рамках кредитних програм Німецько-Українського фонду, за якими не застосовується обмеження відсоткової ставки для кінцевого позичальника, або за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ – розмір облікової ставка НБУ (визначеної на день укладення кредитного договору) плюс 3 % річних.

 

МАКСИМАЛЬНА КОМІСІЯ БАНКУ-ПАРТНЕРА ЗА НАДАННЯ КРЕДИТУ

 • 0,5% (в разі надання кредиту за рахунок коштів Німецько-Українського фонду)
 • 2% (в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ) від загальної суми кредиту позичальника

 

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ

 • €200 000 в еквіваленті

 

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ

 • 2 роки

 

КРИТЕРІЇ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ КОМПЕНСАЦІЇ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

 

КРИТЕРІЙ 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей в м. Біла Церква.

КРИТЕРІЙ 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010

КРИТЕРІЙ 3. Цільове призначення кредитів:

 • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
 • модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва;
 • впровадження енергозберігаючих проектів та проектів спрямованих на зменшення енергозатрат;
 • впровадження Зелених технологій виробництва.

КРИТЕРІЙ 4. Власний внесок позичальника: не менше 20% вартості об’єкта кредитування.

ПАРТНЕРИ

 

Банки-партнери Німецько-Українського фонду

 

                                      

За додатковою інформацією звертатися в управління економіки Білоцерківської міської ради:

вул. Ярослава Мудрого, 15, к. №6

тел. (04563)59605

сайт: http://economy.bc-rada.gov.ua/

Анонси

Події